Attestpriser Bjorbekk legesenter 2023

Førerkort
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klassekr 500,-
Kommunale
TT-kortkr 250,-
Parkeringstillatelse forflytningshemmedekr 250,-
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse
Korte helbredsattesterkr 250,-
Erklæring fritak fra HV-øvelsekr 250,-
Attest ved utvekslingkr 250,-
Scooterdispensasjonkr 250,-
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse
Politihøyskolenkr 750,-
Studentutveksling utlandkr 750,-
Attest for fosterhjemkr 750,-
Norsk motorsportforbundkr 750,-
Andre legeerklæringer
Småkr 100,-
Storekr 200,-
Helseerklæringer
Røykdykkerattest kr 1.500,-
Sjømannsattest + offshoreattest kr 3.500,-
Sjømannsattest kr 2.000,-
Offshoreattest  kr 2.000,-
Yrkesdykkerattest kr 3.000,-
Fritidsdykker/sportsdykker kr 1.500,-
Offshoreattest + røykdykkerattest  kr 3.000,-
Sjømannsattest + offshoreattest + røykdykkerattest kr 4.000,-
Vurdering mtp «Loss of licens» (tilbys i utgangspunktet kun til de
som tidligere har fått helseattest ved Bjorbekk legsenter)
kr 3.000,-
Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.
Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.
Merknader:
Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.