Jan Helge Rørvik

Lege

Spesialist i allmennmedisin
Fastlege. Deleliste med Jan Arild Rørvik

Jan Arild Rørvik

Lege

Fastlege. Deleliste med Jan Helge Rørvik

Kristian Øie Pedersen

Lege

Spesialist i allmennmedisin
Sjømannslege
Offshorelege
Dykkerlege

Rein Holanger

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Martin Grandalen

Lege

Amalie Kollstrand

Lege

Lisa Karine Gitmark

Lege

Lege i spesialisering

Gunnar Spikkeland

Legevikar

Spesialist i allmennmedisin

Mariell Lea

Helsesekretær

Elise Søvdsnes

Helsesekretær

Doris Næss

Helsesekretær/Hjelpepleier

Lene Koveland Løvlie

Helsesekretær

Tone Mikalsen Jensen

Helsesekretær

Stine Thorbjørnsen

Hjelpepleier

Karna Charlotte Walle

Helsesekretær/Hjelpeplpeier

Cathrine Nylen Slåttekjær

Helsesekretær

Anna Torunn Røynstrand

Helsesekretær/Hjelpepleier – vikar