Offshore Sjømann Røykdykker og Yrkesdykkerattest

Bjorbekk legesenter i Arendal tilbyr attest og helseerklæring til petroleum og offshorearbeidere, sjømenn, yrkesdykkere og røykdykkere til både egne og eksterne pasienter. Time kan som oftest ordnes samme eller påfølgende dag for offshoreattest, sjømannsattest, dykkerattest og røykdykkerattest. 

Foreløpig er det kun mulig å bestille time ved å ringe 370 95 200 eller sende mail til resepsjon@bjorbekklegesenter.no, men det vil ila januar 2024 bli mulig å bestille time direkte fra hjemmesiden. Hvis du benytter mail så skriv navn, telefonnummer og hvilket tidsrom du ønsker time for attest (fx: Per Olsen, 99994444, ønsker time for offshore ila 3 dager).

Møt opp 15 minutter før timen for nødvendige undersøkelser og for utfylling av egenerklæring. Skjema får du ved oppmøte. 
Ta gjerne med tidligere helseerklæringer for offshore og sjømann om du har det. Ta med brilleseddel om du har det. 

Trykk på fanen «Priser» for prisliste. 

Laboratoriet

Laboratoriet har morgenmøte 08.00-08.15 og åpner for blodprøvetaking kl. 08.15 – 11.15 og fra kl.12.15 -14.00.

Det er legene som bestemmer hvilke prøver som skal tas. Dersom du ønsker å ta en spesiell blodprøve, må du derfor først ha en konsultasjon.

Noen prøver krever spesielle forholdsregler. De vanligste er:  

– Fastende: Ikke spist, drukket eller røkt de siste 12 t. Dette gjelder kolesterol, triglycerider og blodsukker. Du kan drikke et glass vann og ta medisiner.        
– Medikamentfastende: Ikke tatt morgenmedisin og anbefalt 12 t siden kveldsmedisin og 24 t siden morgenmedisin dagen før. Dette gjelder de fleste analyser av legemiddelnivået i blodet.

Personalet på laboratoriet/skadestua utfører også andre oppgaver i samarbeid med legene:
– Øreskylling
– Stingfjerning
– Sårskift
– EKG (hjerteprøve)
– Spirometri (pusteprøve)
– Injeksjoner (B12 og andre legemidler)
– Vaksiner
– Prikktest (allergitest på hud)
– Blodtapping/årelating

Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser