Arendal kommune har bedt fastlegene i kommunen om bistand til å vaksinere egne listepasienter mellom 18 og 64 år med visse underliggende sykdommer. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet av oss og spurt om de ønsker vaksinen. Det er anslått at vaksiner til denne gruppen vil leveres i tidsrommet mars-juni. Alder og alvorlighetsgrad av underliggende sykdommer vil bli avgjørende for prioriteringsrekkefølgen.