Foreløpig er det kommunen som har ansvar for administrering og gjennomføring av covid19-vaksine. Vi har tilbudt vår hjelp og vil bistå ved forespørsel fra kommunen.