Etter noen hektiske dager i forbindelse med COVID-19 og store omstillinger i landet vårt, er det nå god kapasitet ved legesenteret. Vi er opptatt av din helse. Det er viktig at du fortsatt tar kontakt dersom du får symptomer eller plager du vanligvis ville gått til lege for. Mye kan løses ved hjelp av videokonsultasjon eller over telefon. Noe må undesøkes fysisk. Alle tenker på Covid 19, men det er viktig å være klar over at andre sykdommer, både banale og alvorlige, ikke stopper å komme til tross for denne pandemien. Ha derfor lav terskel for å ta kontakt. Under "Slik bestiller du" ser du hvordan du kan komme i kontakt med oss. 

Mange av dere har kroniske sykdommer som dere i lang tid har kommet til regelmessige kontroller for. Vi ønsker å opprettholde de fleste av disse for å forsikre oss om at sykdommen er best mulig regulert og behandlingen optimalisert. Vi vil forsøke å gjennomføre mange av disse ved hjelp av telefon- og videokonsultasjon. Det kan bli aktuelt at vi ber deg gå innom laboratoriet for prøvetaking i etterkant av konsultasjonen. Dersom vi vurderer det hensiktsmessig å benytte telefon eller videokonsultasjon på din time, vil det stå i varselet du får dagen før timen. Skriv/gi beskjed når du bestiller time dersom du mener problemet ditt ikke egner seg for telefon- eller videokonsultasjon.