Bestill time med SMS

Send til 2097:

BJORBEKK fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BJORBEKK 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om coronaviruset

Betaling og priser

Priser

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Følgende priser gjelder for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:Kroner:
Konsultasjon hos legen, dagtid/kveld, legevakt 155/262
Sykebesøk på dagtid/kveld 209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk 49/36
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium 55
   
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:
   
Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen 110
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: *
- Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
63
95
134
181
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner m.m. **
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester o.l, per brev, faks, telefon, epost etter ønske fra pasienten 59
For bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes konsultasjonstakst
Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse 500
 
Kommunale: 250
TT-kort
Parkeringstillatelse forflytningshemmede
 
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: 250
Korte helbredsattester
Erklæring fritak fra HV-øvelse
Attest ved utveksling
Scooterdispensasjon
 
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: 750
Politihøyskolen
Sportsdykkere/fritidsdykkere
Attest for fosterhjem
Norsk motorsportforbund
Studentutveksling utland
 
Andre legeerklæringer 
Små: 100
Mellomstore: 200
 
Offshore- og sjømannsattest hos dr. Øie Pedersen
Sjømanns- ELLER offshoreattest 2000
Sjømanns- OG offshoreattest 3500