Bestill time med SMS

Send til 2097:

BJORBEKK fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

BJORBEKK 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Betaling og priser

Priser

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Prisliste

Priser hos fastleger som gjelder fra 1. juli 2021 – 30. juni 2022

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege
På dagtid: 160,-
På kveldstid, legevakt: 280,-
Tillegg ut over 20 min, repeteres per påbegynte 15 min: 10,-

Sykebesøk
Dagtid: 223,-
Kveldstid:357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
Konsultasjon: 52,-
Sykebesøk: 38,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
Pris: 58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
Pris: 69,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
Pris: 59,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
Pris: 57,-

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon / sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
Pris: 116,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 64,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 97,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.: 138,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 189,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
Pris: 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes
Hos allmennlege: 168,-
Hos spesialist: 273,-

 

Merknader:
*  Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer.
** Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Førerkort:
Legeattest ved søknad om førerkort uansett klasse 500
 
Kommunale: 250
TT-kort
Parkeringstillatelse forflytningshemmede
 
Mindre erklæringer uten tilleggsundersøkelse: 250
Korte helbredsattester
Erklæring fritak fra HV-øvelse
Attest ved utveksling
Scooterdispensasjon
 
Mellomstore erklæringer med tilleggsundersøkelse: 750
Politihøyskolen
Sportsdykkere/fritidsdykkere
Attest for fosterhjem
Norsk motorsportforbund
Studentutveksling utland
 
Andre legeerklæringer 
Små: 100
Mellomstore: 200
 
Offshore- og sjømannsattest hos dr. Øie Pedersen
Sjømannsattest                                                                            2000
Offshoreattest                                                                             2000
Røykdykkerattest (fysiske tester må tas eksternt)                   1500
Sjømann og offshoreattest                                                         3500
Offshore og røykdykkerattest                                                   3000
Offshore, sjømann og røykdykkerattest                                      4500
Dykkerattest (fysiske tester eksternt/på legesenter)               2500/3000